Departamenti i Inxhinierisë së ambientit

Departamenti i Inxhinierisë së ambientit realizohet vetëm në nivelin e studimeve Bachelor.

Në vijim i gjeni planprogramet e studimeve për këtë departament.

Planprogramet e nivelit Bachelor:

 - Planprogrami 2015-2018 (Shqip)
 - Planprogrami 2015-2018 (English)

 - Planprogrami 2019-2022 (Shqip)
 - Planprogrami 2019-2022 (English)