Programi Studimor: Infrastrukturë Rrugore

Programi studimor Infrastrukturë rrugore realizohet vetëm në nivelin e studimeve Master.

Në vijim i gjeni planprogramet e studimeve për këtë departament.

Planprogramet e nivelit Master:

 - Planprogrami 2012-2014 (Shqip)
 -
Planprogrami 2012-2014 (English)

 -
Planprogrami 2014-2017 (Shqip)
 -
Planprogrami 2014-2017 (English)