Programi Studimor: Gjeodezi


- Planprogrami për studimet Bachelor 2013/2014
- Planprogrami për studimet Bachelor 2014/2015 (Akreditimi 2012-2015)