Prodekan për çështje mësimore


Flamur-Doli1.jpgDr. sc. Hajdar sadiku
Profesor asistent

Prodekan për çështje mësimore në Fakultetin e Ndërtimtarisë

Tel. +381 38 554 898
            +383 44 127 773