Prodekan për çështje mësimore


Flamur-Doli1.jpgDr. sc. Cenë Krasniqi
Profesor asistent

Prodekan për çështje mësimore i Fakultetit të Ndërtimtarisë

Tel. +381 38 554 898
            +383 44 151 102