Prodekan për çështje mësimore


Flamur-Doli1.jpgDr. sc. Violeta Nushi
Profesor i rregullt

Prodekane për çështje mësimore e Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës

Tel. +381 38 224 751
       +377 44 120 600