Prodekan për çështje financiare


Dr. sc. Kadri Morina

Profesor asistent

Prodekan për çështje financiare i Fakultetit të Ndërtimtarisë

Tel. +381 38 554 898
  
e-mail: [email protected]