Prodekan per financa dhe infrastrukture


Dr. sc. Ymer Kuka

Profesor asistent

Prodekan për financa dhe infrastrukturë në Fakultetin e Ndërtimtarisë

Tel. +381 38 554 898
  
e-mail: [email protected]