Dekani i Fakultetit


Dr. sc. Florim Grajçevci
Profesor asistent

Dekan i Fakultetit të Ndërtimtarisë
 
Tel. +383 44 115 273
        +381 38 548 644