Njoftim

Njoftohen  studentët dhe profesorët e interesuar nga Fakultetet Teknike të Universitetit të Prishtinës, se me datë 13.03.2019, në ora 15:00, në Amfiteatrin e Bibliotekës Qendrore Uni...

Më shumë

NJOFTIM PËR NDARJEN E BURSAVE UNIVERSITARE PËR STUDENTËT E UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS

Këshilli Drejtues i Universiteti të Prishtinës  “Hasan Prishtina”  në mbledhjen e mbajtur më datë 07. 03. 2019  mori:


Më shumë

Prezantim nga Kosovo American Education Fund Alumni Association (KAEFA )- Programi i bursave të masterit - Kosovo American Education Fund (KAEF)

Të nderuar, ftoheni të merrni pjesë në sesionin informues të Kosovo American Education Fund Alumni Association (KAEFA )- Programi i bursave të masterit - Kosovo American Education Fund (KAEF).
Më shumë

PREZANTIMI I MUNDËSIVE TË APLIKIMIT NË GRANTE TË VOGLA NGA HERAS

Të nderuar staf dhe studentë,

Ftoheni të merrni pjesë në sesionin informativ me temën: Mënyra e aplikimit për grante të vogla me qëllim nxitjen e bashkëpunimit universitar-biznesor p...

Më shumë

Lajmërim

Njohtojme studentet dhe te interesuarit tjere se ligjerata me titull:

EFFIÇIENCA E ENERGJISË PËR NDËRTESAT DHE MASAT EFFIÇIENTE

Më shumë