Studentët e Fakultetit të Ndërtimtarisë, vizitë në Impiantin e Trajtimit të Ujërave të Zeza në Prizren

Studentët nga Departamenti i Hidroteknikës dhe Departamenti i Inxhinierisë së Ambientit, të Fakultetit të Ndërtimtarisë, të udhëhequr nga Prof. Asoc. Figene Ahmedi, kanë realizuar vizitë studimore ...

Më shumë

NJOFTIM për hapjen e SEMS për regjistrim të semestrit dimëror të Vitit Akademik 2019/20

Të gjithë studentët e Fakultetit të Ndërtimtarisë të cilët nuk kanë arritur që në afatet paraprake të vitit akademik 2019/20, të bëjnë pagesën e semestrit dimëror dhe eventualisht kryerjen e obligi...

Më shumë

Njoftim - Afati i Janarit - Fakulteti i Ndërtimtarisë

Njoftohen studentët e rregullt dhe apsolvent të nivelit bachelor dhe master se afati i rregullt i provimeve në muajin Janar - Shkurt do të mbahet sipas orarit në tabelë.

Paraqitja e ...

Më shumë

APLIKO PËR PUNË PRAKTIKE NË ProCredit Bank

ProCredit Bank i fton të gjithë studentët të cilët i plotësojnë kriteret e shënuara më poshtë që të aplikojnë për praktikë gjatë sezonit dimëror në ProCredit Bank. Studentët e përzgjedhur, do të ca...

Më shumë

Njoftim - Afati i Dhjetorit - Fakulteti i Ndërtimtarisë

Sipas vendimit të Senatit të UP-së, nr. 4/35, të dt. 22.11.2019 njoftohen studentët të Fakultetit të Ndërtimtarisë (Bsc dhe Msc) se Provimet në afatin e Dhjetorit janë me datat 07 dhe 14 Dhjetor...

Më shumë