Njoftim - Afati i Shtatorit

Njoftohen studentët e Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës për të gjitha nivelet e studimeve se paraqitja e provimeve për Afatin e Shtatorit bëhet prej datës 20.08.2018 deri me 31.08.2018 o...

Më shumë

Rezultatet përfundimtare për afatin e parë të konkursit në studimet themelore të vitit akademik 2018/2019 - FNA

Në linqet e më poshtme mundë të i shihni rezultatet përfundimtare të provimit pranues në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, të mbajtur më 19.07.2018.


Departamenti i...

Më shumë

Rezultatet preliminare nga provimi pranues në FNA

Rezultatet preliminare të konkursit për student të rinj në nivelin Bachelor për vitin akademik 2018/19 në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, të ndara sipas programeve, mund ti gjeni në li...

Më shumë

Caktimi i aplikantëve në salla për provim pranues në FNA - Departamenti i Ndërtimtarisë 2018/2019

Në vijim në linqet e më poshtme po ua paraqesim listat e aplikantëve nëpër salla për secilin progrma studimor të Departamentit të Ndërtimtarisë në FNA.
Provimi pranues për Departamentin e Nd...

Më shumë

Caktimi i aplikantëve në salla për provim pranues në FNA - Departamenti i Arkitekturës 2018/2019

Në vijim në linkun e më poshtëm po ua paraqesim listat e aplikantëve nëpër salla për Departamentin e Arkitekturës ne FNA.
Provimi pranues për Departamentin e Arkitekturës mbahet me 19.07.201...

Më shumë