Regjistrimi i lëndëve në SEMS për semestrin veror 2019/2020

Njoftohen studentet e dy fakulteteve ata te Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe të Fakulteit të Arkitekturës se regjistrimin e lëndëve obligative dhe zgjedhore në SEMS të semestrit veror mundë të e bëj...

Më shumë

NJOFTIM për hapjen e SEMS për regjistrim të semestrit veror të vitit akad. 2019/20

Ju njoftoj se nga ora 13.00 e datës 29.1.2020 deri më datë 20.2.2020 do të jetë i hapur SEMS për regjistrim të semestrit veror. Të drejtë regjistrimi të semestrit veror 2019/20 kanë vetëm studentët...

Më shumë

THIRRJE PUBLIKE PËR GARË ME ESE

Me rastin e shënimit të 50-vjetorit të tij, Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” shpall të hapur garën me ese #50VJETUNIVERSITET. Jeni të ftuar të bëheni pjesë e kësaj gare, ku...

Më shumë

THIRRJE PUBLIKE PËR GARË TË FOTOGRAFISË

Për nder të 50 vjetorit të tij, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” do të organizojë GARËN PËR FOTOGRAFINË MË TË MIRË. Prej 10 janarit deri më 08 shkurt 2020, të gjithë studentë...

Më shumë

Studentët e Fakultetit të Ndërtimtarisë, vizitë në Impiantin e Trajtimit të Ujërave të Zeza në Prizren

Studentët nga Departamenti i Hidroteknikës dhe Departamenti i Inxhinierisë së Ambientit, të Fakultetit të Ndërtimtarisë, të udhëhequr nga Prof. Asoc. Figene Ahmedi, kanë realizuar vizitë studimore ...

Më shumë