KONKURS PLOTËSUES PËR BACHELOR – AFATI I DYTË

KONKURSI PËR PRANIMIN E STUDENTËVE NË VITIN E PARË TË STUDIMEVE THEMELORE - AFATI PLOTËSUES, PËR VITIN AKADEMIK 2019/2020, Më shumë

Publikimi i Vendimit dhe Raporteve vleresuese të konkursit për bashkëpunëtor të jashtëm 2019/20

Në bazë të nenit 76 të Statutit të UP-së dhe nenit 8 pika 2 të rregullores së UP-së me numër protokolit 2/475 të datës 08.09.2017 si dhe raporteve të Komisioneve vlerësuese, Këshilli i Fakultetit t...

Më shumë

THIRRJE PËR APLIKIM: RRITJA E PUNËSIMIT TË GRAVE

Oda Amerikane u bënë thirrje të gjitha studenteve të diplomuara nga studimet Bachelor të cilat janë të interesuara të aplikojnë për programin e trajnimeve rreth aftësive të buta dhe menaxheriale si...

Më shumë

Njoftim për rihapje të SEMS-it për paraqitjen e provimeve të afatit të shtatorit 2019 dhe regjistrimin e semestrave për vitin akademik 2018/2019

Njoftohen të gjithë studentët e Universitetit të Prishtinës, të cilët për shkak të pushimit kolektiv të administratës së UP-së, nuk kanë arritur që t’i paraqesin provimet për afatin e shtator...

Më shumë

Njoftim - Afati i Shtatorit

Paraqitja e provimeve për afatin Shtator 2019, në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës (FNA), për të gjitha nivelet e studimeve, bëhet me 19 Korrik deri me 23 Gusht 2019.
...

Më shumë