HAPJA E AFATIT TË SEMS PËR REGJISTRIM TË SEMESTRIT VEROR 2020/21

SEMS për regjistrim të semestrit veror të vitit akademik 2020/21, do të filloj nga data 08.02.2021 deri më datë 19.02.2021 dhe do të vlejë vetëm për studentët të cilët e kan...

Më shumë

HAPJA E AFATIT TË SEMS PËR REGJISTRIM TË SEMESTRIT DIMËROR 2020/21

1. Njoftohen studentët e të gjitha niveleve të studimeve (Ba, Ma dhe PHD) se afati për regjistrim të semesrit dimëror për vitin akademik 2020/21 do të jetë i hapur nga data  25.01.2021 deri më...

Më shumë

Vizitë studimore e studentëve të nivelit Master nga lënda: Sanimi i Strukturave Ekzistuese

UNIVERSITETI I PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA”
FAKULTETI I NDËRTIMTARISË
DEPARTAMENTI : KONSTRUKTIV
Niveli I Studimeve :MASTER

Më shumë

VAZHDIMI I AFATIT TË SEMS PËR REGJISTRIM TË SEMESTRIT DIMËROR 2020/21

Me kërksën e një grupi të caktuar të sudentëve nga Fakultetet e ndrshme (Ekonomik, Arte, Juridik, Teknik, FEFS, Filozofik etj, ju njoftoj se afati për regjistrim të semestrit dimëror RIHAPET nga da...

Më shumë

Njoftim - Afati i Janarit

Të dashur studentë.
Është hapur afati i Janarit për paraqitjen e provimeve.  Paraqitja e provimeve bëhet nga data 08.01.2021 deri me 15.01.2021.  Orarin e provimeve e keni të bashk...

Më shumë