Thirrje për Aplikim

Te nderuar student, fale fillimit te bashkëpunimit ne mes te Fakultetit të Ndërtimtarisë  dhe Universitetit ne Trentos të Italisë ( Më shumë

HAPJA E AFATIT TË SEMS PËR REGJISTRIM TË SEMESTRIT VEROR 2020/21

Njoftohen studentët e të gjitha niveleve të studeimeve në Universitetin e Prishtinës, se në përputhje me Vendimin e Qeversisë së Republikës së Kosovës nr. 2/64, të datës 12.2.2021, nga data 15.02.2...

Më shumë

HAPJA E AFATIT TË SEMS PËR REGJISTRIM TË SEMESTRIT VEROR 2020/21

SEMS për regjistrim të semestrit veror të vitit akademik 2020/21, do të filloj nga data 08.02.2021 deri më datë 19.02.2021 dhe do të vlejë vetëm për studentët të cilët e kan...

Më shumë

HAPJA E AFATIT TË SEMS PËR REGJISTRIM TË SEMESTRIT DIMËROR 2020/21

1. Njoftohen studentët e të gjitha niveleve të studimeve (Ba, Ma dhe PHD) se afati për regjistrim të semesrit dimëror për vitin akademik 2020/21 do të jetë i hapur nga data  25.01.2021 deri më...

Më shumë

Vizitë studimore e studentëve të nivelit Master nga lënda: Sanimi i Strukturave Ekzistuese

UNIVERSITETI I PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA”
FAKULTETI I NDËRTIMTARISË
DEPARTAMENTI : KONSTRUKTIV
Niveli I Studimeve :MASTER

Më shumë