Orari i provimeve për studimet Master 2016/2017

Departamenti i Ndërtimtarisë

* Orari
për Afatin e Janarit

* Orari për Afatin e Qershorit

* Orari për Afatin e Shtatorit

Departamenti i Arkitekturës


* Orari për Afatin e Janarit

* Orari për Afatin e Qershorit

* Orari për Afatin e Shtatorit