Orari i provimeve për studimet Bachelor 2016/2017

Departamenti i Ndërtimtarisë

* Orari Afatin e Janarit

* Orari për Afatin e Qershorit

* Orari për Afatin e Shtatorit


Departamenti i Arkitekturës

* Orari për Afatin e Janarit

* Orari për Afatin e Qershorit

* Orari për Afatin e Shtatorit