Dr. sc. Violeta Nushi

Profesor i asocuar
Departamenti i Arkitekturës
violeta.nushi@uni-pr.edu
+377 44 120 600

Mësimdhënës në lëndët:

1. Konstruksione arkitektonike 3
2. Konstruksione arkitektonike 4
3. Konstruksione ndërtimore
4. Planifikimi hapësinor
5. Metodologjia e Hulumtimit
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV