Dr. Sc. Arton Dautaj

Asistent
Ndërtimtari - Konstruktiv
[email protected]
+377 44 122 261
Asistentë në lëndët:
  • Rezistenca e materialeve I
  • Rezistenca e materialeve II
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV