Dr. Sc. Egzon Bajraktari

Asistent
Arkitekturë
[email protected]
+386 49 441 569
Asistent në lëndët:

1. Konstruksione arkitektonike I
2. Konstruksione arkitektonike II
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV