Prodekani për çështje mësimore


Flamur-Doli1.jpgDr. sc. Flamur Doli
Profesor i asocuar

Prodekan për çështje mësimore i FNA-së

Tel. +381 38 224 751
       +377 44 158 610
e-mail: flamur.doli@uni-pr.edu