Lajmërim - Afati i Marsit për apsolvent

Sipas vendimit të Senatit të UP-së nr. 709 të datës 14.03.2018, njoftohen studentët apsolvent të Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës (studentët që kanë përfunduar me ndëgjimin e të gjithë ...

Më shumë

NJOFTIM-Vazhdimi i afatit për pagesë të Semestrave për vitin 2017/18

Ju njoftojmë se gjatë kësaj jave kemi pasur kërkesa për regjistrim të semestrave të vitit akademik 2017/18 nga më shumë se 200 studentë të Fakulteteve të ndryshme të UP-së prej të cilëve shumica ja...

Më shumë

NJOFTIM PËR LIRIM NGA PAGESA E SEMESTRIT PËR VITIN AKADEMIK 2017/18

Prioritetet që janë përfshirë si kritere për lirim nga pagesa e semestrit sipas njoftimit me nr. prot: 3/263 dt: 8.11.2017 janë:
1. Prioritet të parë për lirim do të kenë studentët me...

Më shumë

PUNË PRAKTIKE NË KEK, KOSTT dhe ZRrE

Më shumë

NJOFTIM-Vazhdimi i afatit për pagesë të Semestrit VEROR dhe lejimi i pagesës së semestrit DIMEROR 2017/18

SEMS do të jetë i hapur për regjistrim të semestrave nga data 09.02.2018 deri me datë 15.02.2018.

Më shumë