Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore - baçelor në vitin akademik 2018/19

Konkursin për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore - baçelor në vitin akademik 2018/19, mund ta gjeni në vegëzën më poshtë:

Më shumë

Njoftim

Njoftohen organizatat studentore që kanë fituar mandate në Këshillin e Studentëve në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës se mbledhja konstituive e Këshillit Studentor do të mbahet me dt. 21...

Më shumë

Vendimi dhe raportet e Komisioneve vlerësuese nga Këshilli i FNA-së lidhur me angazhimin e personelit akademik sipas konkursit të shpallur nga UP me nr.prot. 1/505 të datës 25.05.2018

Në bazë të nenit 76 të Statutit të UP-së dhe nenit 8 pika 2 të rregullores së UP-së me numër protokolit 2/475 të datës 08.09.2017 si dhe raporteve të Komisioneve vlerësuese, Këshilli i Fakultetit t...

Më shumë

Kosovabilities: Drain or Gain

Më 19 qershor (e marte) nga ora 10:45 tek Amfiteatri i ri i Bibliotekës Universitare të Prishtinës (ish Instituti i Historisë, shih lokacionin në foto), D4D organizon diskutim në formatin Agora me ...

Më shumë

Shtyhet Afati i Qershorit për paraqitjen e provimeve

Njoftohen studentët e FNA-se te studimeve Bachelor dhe Master se shtyhet Afati i Qershorit për paraqitjen e provimeve deri me datë 12.06.2018 e martë ora 16:00.

Më shumë