Portali universitar

Njoftim

Këshilli Drejtues i UP-së në mbledhjen e mbajtur me datë 23.02.2015 mori vendim për publikim të njoftimit për lirim nga pagesa e semestrave për studentët e UP-së për vitin akademik 2014/2015, sipas...

Më shumë

Ligjeratë për zhvillimin e shkathtësive të buta (eng. Soft skills)

Të nderuar studentë, ftoheni me datë 5 Mars 2015, me fillim në ora 10:30h në sallen e kuqe të Fakultetit të Filologjisë – Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina “.
Më shumë

Raport pune per profesorin visitor: prof.Dr.Davorin Kralj

Sipas lajmerimit ne Web faqe dhe ne tabelat e shpalljeve , prof. DDr. Davorin Kralj, nga Universiteti Mariborit, Slloveni ka mbajtur ligjerata ne lenden: MENAXHIMI I PROJEKTEVE ,sipa Orarit : Më shumë

Kalimi i studentëve me Indeks në ID Kartelë (SEMS)

Të gjithë studentët që janë me Indeks, duhet të kalojnë me ID kartelë duke u regjistruar paraprakisht në SEMS.

* Aplikimi fillon nga data 20.02.2015 deri me datë 15.03.2015 përmes li...

Më shumë

Njoftim

Të nderuar studentë, ftoheni të merrni pjesë në VIDEO SESIONET: Your job’s on-line, The Assessment Centre, Why ask me that ? , prodhim i AgCAS / Association of Graduate Careers Advisory Servi...

Më shumë