Njoftim për zgjatjen e afatit për regjistrimin e semestrit dimëror 2017/2018

Me kërkesën e sekretarëve të njësive akademike  për shkak të presionit të madh të studentëve të cilët nuk kanë arritur të regjistrojnë semestrin dimëror, ju njoftoj se ky afat i regjistrimit s...

Më shumë

Njoftim për organizimin e afatit të Nëntorit

Bazuar në vendimin e Senatit, nr. 3/145, të datës 31 Tetor 2017 për studentët e nivelit Bachelor dhe Master, organizohet afati i provimeve nëntor 2017.
Studentët kanë të drejtë ta paraqesin ...

Më shumë

Njoftim për vazhdimin e regjistrimit të semestrit dimëror

Ju njoftoj se pas miratimit të  Vendimit të Senatit për lejimin e vazhdimit të kohëzgjatjes së studimeve për tri nivelet e studimeve për studentët që kanë përfunduar ligjëratat dhe për student...

Më shumë

Vendimi nga mbledhja e Këshilit të FNA-se mbajtur me 25.10.2017 për angazhimin me honorar të personelit akademik sipas konkursit të shpallur nga Universiteti i Prishtinës

Këshilli i FNA-së në mbledhjen e majtur me datën 25.10.2017, shyrtoj raportin vlerësues dhe sqarimin shtesë nga Komisioni vlerues lidhur me propozimin  për angazhimin me honorar të personelit ...

Më shumë

Rezultatet përfundimtare të konkursit në studimet master për vitin akademik 2017/2018

Në linqet e më poshtme mundë të i shihni rezultatet përfundimtare të provimit pranues për studimet master në  Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, të mbajtur më 10.10.2017.

Më shumë