Portali universitar

Lajmërim

Njoftohen Studentet e  Fakultetit te Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës si  dhe te interesuarit tjerë se ne kuadër te bashkëpunimit me prodhuesit e Materialeve te Ndërtimit  do te mbahet...

Më shumë

Njoftim për aplikim-Lirim nga pagesa e semestrave për vitin akademik 2015-16

Këshilli Drejtues i Universitetit  të Prishtinës “Hasan Prishtina”, në mbledhjen e mbajtur me datë 07.04.2016 mori vendim për publikim të njoftimit për lirim nga pagesa e semestrav...

Më shumë

Shtyhet afati për paraqitjen e provimeve në SEMS për Afatin e Prilit

Njoftohen studentët të cilët nuk i kanë paraqit provimet për afatin e Prillit, se shtyhet afati për paraqitjen e provimeve deri me datë 14.04.2016 (e enjte) ora 16:00.

Më shumë

Njoftim

Ne kuadër të projektit Tempus MPG, Prof.asoc.dr. Huaan Fan do të mbajë ligjerata duke filluar nga data 12.04.2016 deri 16.04.2016 në lëndën “Advanced theory of errors” në nivelin Master...

Më shumë

Njoftim - Afati i Prillit për paraqitjen e provimeve

Njoftohen studentet e Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës të nivelit Bachelor dhe Master se provimet në afatin e prillit do të mbahën si në vijim:


Provimet nga të gj...

Më shumë