Portali universitar

Zgjatja e afatit për regjistrimin e semestrit dimëror 2014/2015

AFATI PËR REGJISTRIM TË SEMESTRIT DIMËROR 2014/15 SHTYHET DERI TË PREMTEN DT. 21.11.2014.

Më shumë

Licenca per programin aplikativ SOFISTIK

Ne kuader te bashkepunimit ne mes:

SOFISTIK AG
Bruckmannring 38
85764 Oberschleisheim
Germany

dhe

FAKULTETIT TE NDERTIMTARISE DHE A...

Më shumë

The Japan Foundation Fellowship Program for Intellectual Exchange 2015-2016

Is available for Kosovo again this year.

Please feel free to inform research-related institutions/organizations/universities/NGOs in Kosovo about the Japan Foundation Grant Program &...

Më shumë

Lajmërim

Lajmerohen stafi akademik i FNA, studentet e nivelit master dhe të interesuarit tjerë se kandidati Dashnor Kadiri, do të bejë mbrojtjen publike të punimit të diplomës master me titull:

Më shumë

Rezultatet e aplikantëve të pranuar në studimet master në FNA për vitin akademik 2014/2015

Ne linqet e më poshtme po ua paraqesim rezultatet e aplikantëve të pranuar në FNA për studimet master në vitin akademik 2014/2015. Linqet janë të paraqitura sipas programeve studimore:
Më shumë