Portali universitar

Mbledhja Konstituive e Këshillit të Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës

Ne baze te Vendimit te Keshillit Drejtues nr 4/540; Dinamikes se procesit Zgjedhornr 4/528, Rregullores nr 4/541 e bazuar ne Nenin 73 te  Statutit te Universitetit te Prishtines

...

Më shumë

Raport nga ligjerata "Trajtimi i ujërave të zeza në zonat rurale dhe integrimi i ujësjellsave rural në KRU"

Për të parë raportin klikoni në linkun e më poshtëm:
Më shumë

Shtyhet afati për paraqitjen e provimeve në SEMS

Ju njoftoj se me rekomandim te Menaxhmentit te larte te UP-se SEMS do te jet i hapur per paraqitjen e provimeve ne Afatin e Janarit 2016 ne te gjitha Njesit Akademike deri me dt. 15.01.2016 (ora...

Më shumë

Njoftim

Bazuar në  Rregulloren për Zgjedhjet e përgjithshme dhe të parakohshme dhe dinamiken e procesit zgjedhor në UP, njoftojmë  Personelin Akademik (Profesorët  dhe asistentët) dhe Person...

Më shumë

Vlerësimi i lëndëve dhe mësimdhënësve nga ana e studentëve

Vlerësimi i lëndëve dhe mësimdhënësve, nga ana e studentëve, është planifikuar të realizohet nga data 11 janar deri më 25 Janar 2016.

Vlerësimi do të realizohet për herë të parë në ...

Më shumë