Njoftim për zgjatjen e afatit për regjistrimin e semestrit dimëror 2017/2018

Të dashur studentë, Ju njoftojmë se pas kërkesave tuaja, menaxhmenti i UP-së ka marrë vendim të shtyj afati për rexhistrimin e semestrit dimëror 2017/2018 deri me dt. 12.01.2018. Pas kësaj date nuk...

Më shumë

NJOFTIM për Vlerësimin e Lëndëve dhe Mësidhënësve

Ju njoftojmë se nga 10 Janar deri 10 Shkurt 2018, lansohen pyetsorët për vlerësimin lëndeve dhe mësimdhënësve.

Vleresimi realizohet përmes sistemit elektronik për menaxhimin e cilësi...

Më shumë

Njoftim - Per studentët e vitit I-rë 2017/2018

Njoftohen studentët e vitit të I-rë Bachelor dhe Master se ne mungerse të paisjes me ID kartela numrat e ID-së munden me i gjetë në tabeat e shpalljeve tek shërbimi i studentëve. Numrat e ID-se iu ...

Më shumë

Njoftim - Afati i Janarit për paraqitjen e provimeve

Njoftohen studentët e FNA-së se afati për paraqitjen e provimeve për Afatin e Janarit do të jetë i hapur prej datës 05.01.2018 deri me datë 15.01.2018 ora 16:00.

Më shumë

Konkurs për ndarjen e bursave Universitare për vitin akademik 2017-2018

Konkursin për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2017-2018, mund ta gjeni në linkun e më poshtëm:

Më shumë