Portali universitar

Lajmërim

Lajmerohen stafi akademik i FNA, studentet e nivelit master dhe të interesuarit tjerë se kandidati Dafina Shllaku, do të bejë mbrojtjen publike të punimit të diplomës master me titull:

Më shumë

Mbledhja e XXVI-te e Keshillit te Fakultetit te Ndertimtarise dhe Arkitektures

Ne baze te nenit 76 te Statutit te Universitetit te Prishtines
THËRRAS
Mbledhjen e XXVI-te te Keshillit te Fakultetit te Ndertimtarise dhe Arkitektures ne Prishtine, qe do te mbahet t...

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët që kanë paraqitur provimin në lëndën Bazat e Informatikës (Kompjuterika dhe Informatika), se provimi do të mbahet sipas orarit të Hënën më 26.01.2014 në ora 11:00.
...

Më shumë

Ligjerata nga profesoret e Jashtem Vizitor

Dear prof.Nietner!
We preapare he schedule, and please if its ok, confirm to us.
Schedule –working plan
Arrival on 20.01.2015 , ~ 12.00 –Airport Prishtina
P...

Më shumë

Njoftim - Regjistrimi i semestrit dimëror dhe veror per vitin akademik 2014/15

SEMS nga sot 09.01.2015  deri më 25.02.2015 do të mbetet i hapur për regjistrim të Semestrit Dimëror dhe Veror për vitin akademik 2014/15. Gjatë kësaj periudhe studentët duhet t...

Më shumë