Portali universitar

Mbledhja e Këshillit të Fakultetit te Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës

Te nderuar
Mbledhja e Keshillit te FNA do te mbahet me daten 24.07.2015 , duke filluar nga ora 14.00 me kete rend dite:

- Analiza e mbarevajtes se Provimit pranues 2015/2016 Më shumë

Njoftim - Afati i Shtatorit dhe Orari i provimeve

Njoftohen studentët e Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës se paraqitja e provimeve për Afatin e Shtatorit do të bëhet sipas kësaj agjende:
Studentët me ID kartelë paraqitjen e provi...

Më shumë

Shqyrtimi i ankesave për provimin pranues në FNA

Njoftohen të gjithë ata që kanë parashtruar ankesë lidhur me provimin pranues në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, se shqyrtimi i tyre do të bëhet me datë 24.07.2015 (e premte) në ora 10...

Më shumë

Rezultatet e provimit pranues ne FNA - Departamenti i Arkitekturës për vitin akademik 2015/2016

Në linqet e më poshtëm po ua paraqesim rezultatet e provimit pranues në FNA- Departamenti iArkitekturës.Më shumë

Rezultatet e provimit pranues ne FNA - Departamenti i Ndërtimtarisë për vitin akademik 2015/2016

Në linqet e më poshtëm po ua paraqesim rezultatet e provimit pranues ne FNA- Departamenti i Ndërtimtarisë për secilin program studimor.
Më shumë