Portali universitar

Konkurs plotësues për pranimin e studentëve në afatin e dytë për studimet themelore- bachelor në vitin akademik 2014/2015

Senati i Universitetit të Prishtinës ”Hasan Prishtina” në mbledhjen e mbajtur më 26.9.2014, mori vendim që të shpall konkurs plotësues për pranimin e studentëve në afatin e dytë për stu...

Më shumë

Konkurs Intern

Bazuar ne mbledhjen e Keshillit te FNA te dates 25.07.2014, Neni 76 i Statutit te UP dhe ne kerkesat e parashtruara nga ana e Katedrave, Fakulteti i Ndertimtarise dhe Arkitektures, shpall :
...

Më shumë

Mbledhja e XXII-te e Keshillit te Fakultetit te Ndertimtarise dhe Arkitektures

Ne baze te nenit 76 te Statutit te Universitetit te Prishtines

THËRRAS

Mbledhjen e XXII-te te Keshillit te Fakultetit te Ndertimtarise dhe Arkitektures ne Prishtine, q...

Më shumë

Njoftim per provimin nga lenda Programim

Lajmërohen studentet e drejtimit “Gjeodezi” të Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, të cilët kanë paraqitur provimin në lëndën "Programim”, se termini i mbajtjes së ...

Më shumë

Orari i provimeve per afatin e Shtatorit

Ne linqet e më poshme po iu paraqesim orarin e provimeve per afatin e qershorit dhe shtatorit te ndarë sipas programeve studimore.

Per studimet Bachelor:
Më shumë