Portali universitar

Lajmërim

Njoftohen studentët të cilët kanë paraqitur provimin në lëndën “Bazat e Informatikës” se provimi do të mbahet më 22 prill (e martë), në ora 17:00.

Asistenti i lëndës
Më shumë

Mbledhja e XVIII-te e Keshillit te Fakultetit te Ndertimtarise dhe Arkitektures

 Ne baze te nenit 76 te Statutit te Universitetit te Prishtines

THËRRAS

Mbledhjen e XVIII-te te Keshillit te Fakultetit te Ndertimtarise dhe Arkitektures ne Prish...

Më shumë

Njoftim për provimin në lëndën “Programim”

Lajmërohen studentet që kanë paraqitur provimin në lëndën “Programim”, se për shkak të një udhëtimi jashtë vendit të asistentit të lëndës, termini i mbajtjes së provimit ri caktohet për...

Më shumë

Njoftim - Afati i Prillit

Njoftohen të gjithë studentët se afati i provimeve në muajin Prill do të mbahet si në vijim:

Provimet e lëndëve të semestrave I, III, V niveli Bachelor dhe semestrat I dhe III niveli...

Më shumë

Mbledhja e XVII-te e Keshillit te Fakultetit te Ndertimtarise dhe Arkitektures

Ne baze te nenit 76 te Statutit te Universitetit te Prishtines

THËRRAS

Mbledhjen e XVII-te te Keshillit te Fakultetit te Ndertimtarise dhe Arkitektures ne Prishtine, q...

Më shumë