Raporti i komisionit vlerësues dhe vendimi i Këshillit të FNA-së lidhur me konkursin plotësues të UP-së me numër protokoli 3/217 të datës 06.11.2017

Raporti  dhe vendimi për angazhimin me honorar të personelit akademik sipas konkursit plotësues të shpallur nga Universiteti i Prishtinës me nr.prot. 3/217 të datës 06.11.2017, mund të i gjeni...

Më shumë

Njoftim për organizimin e afatit plotësues të provimeve

Bazuar në vendimin e senatit nr. 3/144 të datës 31.10.2017 për lejimin e afateve të provimeve për apsolvent në programet e studimeve pesë dhe gjashtë vjeçar, organizohet afati i provimeve dhjetor 2...

Më shumë

Njoftim për vazhdimin e regjistrimit të semestrit dimëror

Me kërkesë të një numri të konsideruart të Studentëve, ju njoftoj se afati për regjistrimin e semestrit dimëror për studentët e nivelit baçelor  dhe master ( edhe ata të cilët janë pranuar në ...

Më shumë

Raportet e komisioneve vlerësuese dhe vendimi i Këshillit të FNA-së lidhur me konkursin plotësues të UP-së me numër protokoli 3/217 të datës 06.11.2017

Raportet  dhe vendimin për angazhimin me honorar të personelit akademik sipas konkursit të shpallur nga Universiteti i Prishtinës me nr.prot. 3/217 të datës 06.11.2017, mund të i gjeni në linq...

Më shumë

Ceremonia e Diplomimit Dhjetor 2017

Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"  është duke organizuar edicionin e tretë të Ceremonisë së Diplomimit. Me datë 07.12.2017 në ora 16:00, në Sallen 1 Tetori do të organizohe...

Më shumë