Portali universitar

Mbledhja e XXVIII-të e Këshillit të Fakultetit te Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës

Ne baze te nenit 76 te Statutit te Universitetit te Prishtines
THËRRAS
Mbledhjen e XXVIII-te te Keshillit te Fakultetit te Ndertimtarise dhe Arkitektures ne Prishtine, qe do te mbahet...

Më shumë

Lajmërim

Provimi me goje ne lenden Statika e Konstruksioneve I, Statika e Konstruksioneve II dhe Strukturat Hapesinore do te mbahet me 17.04.2015 ne ora 15:00.

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentet e drejtimit “Gjeodezi” të Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, të cilët kanë paraqitur provimin në lëndën “Programim”, se termini i mbajtjes së...

Më shumë

IPKO Foundation, programi i bursave

Apliko për të fituar 1000 Euro burse!
IPKO Foundation ka hapur aplikacionin për programin e bursave për vitin akademik 2015/2016. Të drejtë aplikimi për bursën e IPKO Foundation kanë të gjit...

Më shumë

Njoftim

Të gjitha provimet e parapara për datën 06/04/2015 duhet të mbahën me datën 07/04/2015 sipas orarit të njejtë.

Këto provime shtyhen për arsye të festës së Pashkëve.

Pr...

Më shumë