Portali universitar

Ligjeratë për zhvillimin e shkathtësive të buta (eng. Soft skills)

Të nderuar studentë, ftoheni  me datë 25 Nëntor 2015, me fillim në ora 09:30h në sallen e kuqe të Fakultetit të Filologjisë – Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina “. Më shumë

Lajmërim

Njoftohen Studentet e Nivelit Master-Programi Studimor : Gjeodezi  dhe te interesuarit tjerë se ne kuader te projektit MPG - Tempus Project,  asoc.prof.dr. Huaan Fan, KTH –Sweden...

Më shumë

LIGJERATË PËR ZHVILLIMIN E SHKATHTËSIVE TË BUTA DHE PROFESIONALE NË LËMIN E TIK-ut

Të nderuar studentë, ftoheni  me datë 24 Nëntor 2015, me fillim në ora 09:30h në sallen e kuqe të Fakultetit të Filologjisë – Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina “. Më shumë

Ligjeratë për zhvillimin e shkathtësive të buta (eng. Soft skills)

Të nderuar studentë, ftoheni  me datë 18 Nëntor 2015, me fillim në ora 10:30h në sallen e kuqe të Fakultetit të Filologjisë – Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina “. Më shumë

Njoftim për regjistrimin e semestrit dimëror 2015/16 për studentët të cilët deri më tani nuk e kanë regjistruar

Të nderuar student/studente,

Ju njoftojmë se gjatë kësaj jave kemi disa kërkesa individuale të arsyetuara nga disa studentë të cilët janë vonuar për regjistrim të semestrit...

Më shumë