Portali universitar

Njoftim per provimin nga lenda Programim

Lajmërohen studentet e drejtimit “Gjeodezi” të Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, të cilët kanë paraqitur provimin në lëndën "Programim”, se termini i mbajtjes së ...

Më shumë

Orari i provimeve per afatin e Shtatorit

Ne linqet e më poshme po iu paraqesim orarin e provimeve per afatin e qershorit dhe shtatorit te ndarë sipas programeve studimore.

Per studimet Bachelor:
Më shumë

Njoftim - Afati i Shtatorit

Paraqitja e provimeve për afatin e Shtatorit për dy nivelet e studimeve fillon me 02/09/2014 dhe zgjat deri me 05/09/2014.

Më shumë

Vendimet e ankesave të shqyrtuara në FNA

Ne linqet e me poshtem duke klikuar ne to, do ti hasni vendimet e ankesave te shqyrtuara ne FNA, qe jane refuzuar nga Komisioni.
Më shumë

Shqyrtimi i ankesave dhe përgjigja me shkrim

Më shumë