Portali universitar

Njoftim lidhur me rezultatet preliminare për afatin e parë të konkursit në studimet themelore të vitit akademik 2016/2017 - FNA Departamenti i Arkitekturës

Ju njoftojmë se kandidatët me numrat rendor 81, 99,107, 111, 115, 116, 117, 130, 131, të rezultateve preliminare nga provimi pranues në departamentin e Arkitekturës, u takojnë kategorisë së student...

Më shumë

Rezultatet preliminare për afatin e parë te konkursit në studimet themelore të vitit akademik 2016/2017- FNA Departamenti i Ndërtimtarisë

Në linqet e më poshtme mundë të i shihni rezultatet e provimit pranues në Departamentin e Ndërtimtarisë të Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, të mbajtur më 16.07.2016.

Më shumë

Rezultatet preliminare për afatin e parë te konkursit në studimet themelore të vitit akademik 2016/2017- FNA Departamenti i Arkitekturës

Në linkun e më poshtëm mundë të i shihni rezultatet e provimit pranues në programin studimor Arkitekturë të Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, të mbajtur më 16.07.2016.

Më shumë

Caktimi i aplikantëve në salla për provim pranues në FNA 2016/2017

Në vijim në linqet e më poshtme po ua paraqesim listat e aplikantëve nëpër salla për secilin progrma studimor dhe departament ne FNA.
Provimi pranues për Departamentin e Ndërtimtarisë (Progr...

Më shumë

Apliko për punë praktike. Kupto më shumë për profesionet në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”!

Ftohen studentët e UP-së që të aplikojnë për punë praktike –
POZITA TË NDRYSHME NË NJËSITË AKADEMIKE (praktikant) në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina“.
Më shumë