Portali universitar

Konkurs Intern - Plotësues

Bazuar ne mbledhjen e Keshillit te FNA te dates 16.10.2014, Neni 76 i Statutit te UP dhe ne kerkesat e parashtruara nga ana e Katedrave, Fakulteti i Ndertimtarise dhe Arkitektures, shpall :
...

Më shumë

Konkurs për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve postdiplomike-master

Senati i Universitetit të Prishtinës ”Hasan Prishtina”, në mbledhjen e mbajtur me 16.10.2014 mori vendim për shpalljen e konkursit për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studi...

Më shumë

Lajmërim

Lajmerohen Stafi akademik i FNA, studentet e nivelit master dhe te interesuarit tjerë se kandidati Astrit Morina, do të bejë mbrojtjen publike të punimit të diplomës master me titull:

...

Më shumë

Mbledhja e XXIII-te e Keshillit te Fakultetit te Ndertimtarise dhe Arkitektures

Ne baze te nenit 76 te Statutit te Universitetit te Prishtines

THËRRAS

Mbledhjen e XXIII-te te Keshillit te Fakultetit te Ndertimtarise dhe Arkitektures ne Prishtine, ...

Më shumë

NJOFTIM - Për afatin e regjistrimit të semestrit dimëror për vitin akademik 2014/15

Të nderuar studentë, ju njoftojmë se afati për regjistrimin e semestrit dimëror për vitin akademik 2014/2015 do jetë i hapur prej datës 16.10.2014 deri më datë 31.10.2014. Pas kësaj periudhe nuk do...

Më shumë